Serdecznie zapraszamy Państwa Bibliotekarzy do bezpłatnego włączenia "Er(r)go" do listy czasopism elektronicznych w zasobach Państwa bibliotek. Warto też zauważyć, że system, z którego korzysta "Er(r)go" jest systemem typu "open source" i może być wykorzystywany zarówno przez same biblioteki, jak i przez redakcje czasopism afiliowanych przy uczelniach, do których biblioteki organizacyjnie przynależą. (zob: Open Journal Systems).