Dane osobowe i adresowe wprowadzone do systemu będą używane wyłącznie dla potrzeb komunikacji wewnętrzej w ramach czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim. Redakcja Er(r)go nie będzie wymagała od Autorów danych innych, niż te ujęte w formularzu rejestracyjnym.