Rzepa, Agnieszka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki; Pracownia Literatury Kanadyjskiej, Polska