Rychter, Ewa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Humanistyczny, Polska