ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies jest w swoich założeniach przestrzenią współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy. Czasopismo Zoophilologica jest recenzowane i ukazuje się jako rocznik w wolnym dostępie online.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...