„Zoophilologica” 1/2025: „Zwierzęta w teorii i praktyce politycznej” pod red. Patryka Szaja i Dariusza Gzyry – Call for Papers

2023-03-26

Zwierzęta w teorii i praktyce politycznej

pod gościnną redakcją naukową Patryka Szaja i Dariusza Gzyry

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do interdyscyplinarnego numeru tematycznego Zwierzęta w teorii i praktyce politycznej pod gościnną redakcją naukową Patryka Szaja i Dariusza Gzyry. Tytułowy podział na teorię i praktykę podpowiada, że chcielibyśmy przekroczyć format analiz z kręgu tak zwanego zwrotu politycznego w myśleniu o relacjach człowieka z innymi zwierzętami.

Teoretyzowanie związane z tym nurtem jest bez wątpienia jednym z ważniejszych osiągnięć myśli okołozwierzęcej ostatnich lat, a jego kontynuacja i rozwój konieczne dla wyraźnej poprawy sytuacji zwierząt. Przejście „od pytania, jak jednostki powinny myśleć o zwierzętach i jak je traktować, do pytania, co się zwierzętom należy jako kwestia sprawiedliwości” (Alasdair Cochrane) jest z pewnością intelektualnym i badawczym wyzwaniem. Czekamy zatem na artykuły odnoszące się do projektowanych zmian systemowych, postulowanej transformacji instytucji oraz modyfikacji mechanizmów politycznych i aparatu pojęciowego związanych z relacjami człowieka z innymi zwierzętami.

Jednocześnie chcemy poddać analizie polityczny wymiar historycznych i współczesnych praktyk społecznych związanych ze zwierzętami. Czekamy zatem na artykuły sondujące przeszłą i obecną rzeczywistość w poszukiwaniu różnych aspektów politycznego wymiaru relacji międzygatunkowych.

Proponowany zakres zagadnień (lista nie jest zamknięta, przyjmujemy również inne propozycje):

 • Wokół definicji i zakresu zwrotu politycznego w studiach nad zwierzętami
 • Od etyki do polityki – skąd potrzeba zwrotu politycznego?
 • Zwierzęta we współczesnej teorii politycznej i filozofii polityki
 • Koncepcja zoopolis – analiza, krytyka, uzupełnienia
 • Sentientyzm/sentiocentryzm w teorii politycznej
 • Teoria idealna i nieidealna w kontekście prozwierzęcego zwrotu politycznego
 • Tryby transformacji – gradualizm, reformizm, welfaryzm, radykalizm, wizjonerstwo, pragmatyzm, abolicjonizmy, ekstynkcjonizm
 • Wartości liberalne a zwierzęta
 • Międzygatunkowe dobro wspólne
 • Zwierzęta w myśli konserwatywnej
 • Kapitalizm i inne systemy gospodarcze a eksploatacja zwierząt
 • Polityczność pracy pozaludzkiej (zwierzęta jako pracownicy pozaludzcy, Tania Natura a zwierzęta, nadzieje i bolączki międzygatunkowej solidarności, międzygatunkowy socjalizm)
 • Miejsce zwierząt w myśli lewicowej
 • Zwierzęta w teorii anarchistycznej
 • Zwierzęta w myśli narodowej i kosmopolitycznej
 • Zwierzęta a ideologie
 • Szowinizm gatunkowy jako rdzeń ideologii państwowych
 • Demokracja i inne formy ustrojowe a zwierzęta
 • Od negatywnych do pozytywnych praw zwierząt
 • Indywidualizm i kolektywizm w prozwierzęcej zmianie społecznej
 • Polityczna rola prozwierzęcej utopii
 • Polityczny wymiar ekstensjonizmu etycznego
 • Polityczność w kadrze i poza kadrem okna Overtona
 • Prawa polityczne zwierząt
 • Zwierzęta w polityce międzynarodowej
 • Zwierzęta a wojna (pozaludzkie uchodźctwo, okupacja, zoocyd, czystka etniczna a czystka gatunkowa)
 • Wymiary ludzkiej władzy nad innymi zwierzętami
 • Zwierzęta jako ofiary polityki żywnościowej
 • Sprawiedliwość żywieniowa, ekologiczna, klimatyczna a zwierzęta
 • Polityczność konsumpcji
 • Biopolityka, tanatopolityka, nekropolityka a zwierzęta
 • Polityczny wymiar prawa regulującego wykorzystywanie zwierząt
 • Problem politycznej reprezentacji zwierząt pozaludzkich
 • Międzygatunkowe deliberacje
 • Praxis budowania międzygatunkowych wspólnot
 • Lokalne polityki międzygatunkowej koegzystencji
 • Formy ekspresji pozaludzkiej woli politycznej, zwierzęta jako aktorzy polityczni
 • Zwierzęcy opór
 • Polityczne alianse i animozje ruchów emancypacyjnych i wolnościowych, polityczność intersekcjonalizmu
 • Zwierzęta w retoryce współczesnych debat politycznych, polityczność języka, prozwierzęce aktualizacje języka
 • Troska, współczucie, płacz, gniew, nienawiść – polityczny wymiar emocji
 • Współczesne podziały scen politycznych a zwierzęta pozaludzkie, zwierzęta w programach partii politycznych
 • Portfolio prozwierzęcego aktywizmu
 • Prywatne jest polityczne a zwierzęta
 • Teorie i praktyki wobec obecności nienatywnych zwierząt
 • Polityczne aspekty (krytycznych) studiów nad zwierzętami
 • Polityczny wymiar zwierzęcych historii
 • Zwierzęta w politycznych biografiach
 • Polityczność weganizmu, weganizm polityczny
 • Prowegańska polityka rozwoju
 • (Nie)obecność zwierząt w politykach klimatycznych i ekonomiach ekologicznych (Green New Deal, Fit for 55, ekonomia obwarzanka, postwzrost/dewzrost itp.)
 • Dezideologizacja i depolityzacja praw zwierząt i weganizmu
 • Polityczny potencjał nowych technologii żywieniowych.

Termin nadsyłania artykułów do numeru, który ukaże się 2025 roku: do 15 kwietnia 2024 roku.

Artykuły w języku polskim i angielskim, nieprzekraczające 30 tysięcy znaków ze spacjami, prosimy wprowadzać do systemu OJS:

https://journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/about/submissions

Teksty powinny być przygotowane wedle zaleceń edytorskich znajdujących się na stronie czasopisma „Zoophilologica” pod wskazanym wyżej linkiem.

Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innym miejscu w całości lub w znaczącej części. Punktacja MEiN za publikację artykułu w czasopiśmie „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” wynosi 70 pkt.