Zoophilologica 2/2026

Informujemy uprzejmie, że redakcja czasopisma z dniem 1.09.2024 r. zacznie zbierać artykuły do monograficznego numeru 2/2026, który będzie poświęcony zoofolklorystyce i ukaże się pod gościnną redakcją naukową badaczy z Estonii: Mare Kõiva, Tõnno JonuksSergey Troitskiy (Estońskie Muzeum Literatury). CFP w języku angielskim, rosyjskim i polskim zamieścimy wkrótce. Teksty zbieramy do 1 stycznia 2025 r.