Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies to pierwsze i, jak dotąd, jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej czasopismo naukowe poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowym i społecznym w perspektywie human-animal studies. Ukazuje się od 2015 roku jako e-rocznik w serwisie Open Journal Systems. Od 2021 roku czasopismo przechodzi na półroczny cykl wydawniczy. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje, noty o książkach i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego.

Od piątego wydania informacje na stronie czasopisma ukazują się w pełni w dwóch językach, polskim i angielskim. Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizowania informacji w obu językach we wszystkich numerach.

Od nr 5/2019 czasopismo znajduje się na polskiej liście ministerialnej i posiada 20 punktów.

Od 2021 roku pismo jest indeksowane na liście ERIH+.

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 2451-3849 (Print) ISSN: 2451-3849 (Online) DOI: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.01


 
 

„ZOOPHILOLOGICA” 2023/ NR 1(11) I NR 2(12) CFP

2021-07-19

Do 31 grudnia 2021 przyjmujemy artykuły do dwóch numerów na rok 2023. Zachęcamy do nadsyłania tekstów do dossier tematycznego "Relacje ludzko-zwierzęce w dobie epidemii i pandemii" oraz tekstów na inne tematy zgodne z profilem czasopisma. Zapraszamy!

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do kolejnego numeru

2020-12-31

Szanowni Państwo,

termin nadsyłania zgłoszeń do numeru 1(9)/2022 zatytułowanego Zwierzęta w Antropocenie zostaje przedłużony do 31 marca 2021 r. Gorąco zachęcamy do zgłaszania artykułów przez platformę OJS lub drogą mailową na adres redakcji: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl

Życzymy wszystkim Państwu szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • IC Journals Master List
  • ERIH+ - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

MEiN
20 punktów

ICV
79,92 - 2017r.