ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelna
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: justyna.tymieniecka@poczta.fm; justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl
Tel. + 48 600-113-257

Zastępca redaktor naczelnej
ALINA MITEK-DZIEMBA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: greyhaired@interia.pl; alina.mitek-dziemba@us.edu.pl

Pierwsza sekretarz
MAGDALENA MALINOWSKA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: magdalena.malinowska.us@gmail.com; magdalena.malinowska@us.edu.pl

Druga sekretarz
ANNA TYKA
mgr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: anna.tyka@us.edu.pl

Redaktor techniczna ds. serwisu OJS
DOMINIKA PIECZKA
mgr
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Politechnika Śląska
E-mail: nika.pieczka@gmail.com

 

Redaktorzy działów naukowych

Ekokrytyka
ALINA MITEK-DZIEMBA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: alina.mitek-dziemba@us.edu.pl

Etyka praw zwierząt
DARIUSZ GZYRA
dr
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Email: d.gzyra@gmail.com

Filozofia i bioetyka
TATIANA KOVALEVA
prof.
Institute of Philosophy Saint Petersburg state University
Email: trandafir@yandex.ru 

OKSANA TIMOFIEJEWA
prof.
European University at St. Petersburg
Email: oxana_san@yahoo.com 

DOMINIKA DZWONKOWSKA
dr
Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Email: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Historia
JACEK KUREK
dr
Muzeum w Chorzowie
Email: budzenie@interia.pl

Językoznawstwo
TOMASZ NOWAK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Email: tomasz.nowak@us.edu.pl

Kulturoznawstwo
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
dr hab., prof. UŚ
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Email: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Literaturoznawstwo
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Emails: justyna.tymieniecka@poczta.fm; justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl

LAURA KLINE
prof.
Wayne State University, USA
Email: klinela@comcast.net

Nauki biologiczne
PIOTR SKUBAŁA
prof. dr hab.
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski
Email: piotr.skubala@us.edu.pl

Sztuka
MAREK GŁOWACKI
dr
Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Email: marek.glowacki@us.edu.pl

Redaktorzy językowi

DŻULIETTA MARKUSIK – mgr, native speaker, redaktor tekstów rosyjskich
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
Email: d.markusik@interia.pl

ANNA TYKA – mgr, redaktorka tekstów polskich i rosyjskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: anna.tyka@us.edu.pl

ALINA MITEK-DZIEMBA – dr, redaktorka tekstów angielskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Email: greyhaired@interia.pl

DAVID SCHAUFFLER – dr, native speaker, redaktor tekstów angielskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
Email: david.schauffler@us.edu.pl

Redaktorzy zagraniczni

LAURA KLINE (Wayne State University, USA) - klinela@comcast.net
TATIANA KOVALEVA (Saint Petersburg state University, Rosja) - trandafir@yandex.ru
OKSANA TIMOFIEJEWA (European University at St. Petersburg, Rosja) oxana_san@yahoo.com