ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelna
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski 
E-mail: justyna.tymieniecka@poczta.fm; justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl
Tel. + 48 600-113-257

Zastępca redaktor naczelnej
MAŁGORZATA POKS
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: malgorzata.poks@us.edu.pl

Pierwsza sekretarz

E-mail: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl

MAGDALENA MALINOWSKA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: magdalena.malinowska.us@gmail.com; magdalena.malinowska@us.edu.pl

Druga sekretarz
ANNA TYKA
mgr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: anna.tyka@us.edu.pl

 

Redaktorzy działów naukowych

Ekokrytyka
ALINA MITEK-DZIEMBA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: alina.mitek-dziemba@us.edu.pl

Etyka praw zwierząt
DARIUSZ GZYRA
dr
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
E-mail: d.gzyra@gmail.com

Filozofia i bioetyka
TATIANA KOVALEVA
prof.
Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University
E-mail: trandafir@yandex.ru 

SIMONE POLLO
prof.
Sapienza University of Rome
E-mail: simone.pollo@uniroma1.it

OKSANA TIMOFEEVA
prof.
European University at St. Petersburg
E-mail: oxana_san@yahoo.com 

DOMINIKA DZWONKOWSKA
dr
Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
E-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Historia
JACEK KUREK
dr
Muzeum w Chorzowie
E-mail: budzenie@interia.pl

Językoznawstwo
TOMASZ NOWAK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: tomasz.nowak@us.edu.pl

Kulturoznawstwo
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
dr hab., prof. UŚ
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Literaturoznawstwo
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK
dr hab., prof. UŚ
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: justyna.tymieniecka@poczta.fm; justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl

LAURA KLINE
prof.
Wayne State University, USA
E-mail: klinela@comcast.net

Nauki biologiczne
PIOTR BĘBAS
dr hab., prof. UW
Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
E-mail: piotrbe@uw.edu.pl

JOANNA KOSTECKA
prof. dr hab.
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski
E-mail: joanna_kostecka@o2.pl

PIOTR SKUBAŁA
prof. dr hab.
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski
E-mail: piotr.skubala@us.edu.pl

Sztuka
MAREK GŁOWACKI
dr
Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: marek.glowacki@us.edu.pl

Redaktorzy językowi

DŻULIETTA MARKUSIK – mgr, native speaker, redaktor tekstów rosyjskich
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
E-mail: d.markusik@interia.pl

ANNA TYKA – mgr, redaktorka tekstów polskich i rosyjskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: anna.tyka@us.edu.pl

ALINA MITEK-DZIEMBA – dr, redaktorka tekstów angielskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: greyhaired@interia.pl

DAVID SCHAUFFLER – dr, native speaker, redaktor tekstów angielskich
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mail: david.schauffler@us.edu.pl

Redaktorzy zagraniczni

LAURA KLINE (Wayne State University, USA), klinela@comcast.net
TATIANA KOVALEVA (Saint Petersburg State University, Rosja), trandafir@yandex.ru
OKSANA TIMOFEEVA (European University at St. Petersburg, Rosja), oxana_san@yahoo.com