RECENZENCI

Lista recenzentów:

Krzysztof Adamczyk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
ks. Jarosław Babiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marek Baran (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Barbaruk (Uniwersytet Wrocławski)
Beata Brzozowska-Zburzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Agata Bielik-Robson (Instytutu Filozofii i Socjologii PAN / Uniwersytet w Nottingham Anglia)
Amelie Björck (Södertörn University, Szwecja)
Adam Bodzioch (Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski)
Mirela Boncea (West University of Timisoara, Rumunia)
Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Jolanta Brzykcy (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Piotr Dawidowicz (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)
Julia Fiedorczuk-Glinecka (Uniwersytet Warszawski)
Irena Fijałkowska-Janiak (Uniwersytet Gdański)
Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS)
Grzegorz Francuz (Uniwersytet Opolski)
Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Magdalena Anita Gajewska (Uniwersytet Gdański)
Teresa Gardocka (Uniwersytet SWPS)
Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Wioletta Jedlecka (Uniwersytet Wrocławski)
Grzegorz Kłys (Uniwersytet Opolski)
Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński) 
Honorata Korpikiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Kozak (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński)
Krzysztof Kula (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)
Ann-Sofie Lönngren (Södertörn University, Szwecja)
Krzysztof Łastowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Łaszczyca (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jacek Łojek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Joanna Madloch (Montclair State University, USA)
Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski)
Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski)
Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski)
Hanna Mamzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. Jarosław Moskałyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anita Napierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maria Nenarokova (Instytut Literatury Światowej im. M. Gorkiego RAN, Rosja)
Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Urszula Niewiadomska-Flis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tomasz Osiński (Uniwersytet Warszawski)
Bogusław Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)
Marek Piela (Uniwersytet Jagielloński)
Przemysław Pietrzak (Uniwersytet Warszawski)
Artur Piskorz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Aleksander Posern-Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu)
Małgorzata Praczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Michał Pręgowski (Politechnika Warszawska)
Andrzej Półtorak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Małgorzata Religa (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Magdalena Rudkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Małgorzata Rutkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)
Monika Rzeczycka (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Sapota (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)
Adriana Schetz (Uniwersytet Szczeciński)
Beate Sommerfeld (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Szablewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Danuta Ślęczek-Czakon (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Małgorzata Śliż-Marciniec (Uniwersytet Jagielloński / Akademia Pomorska w Słupsku)
Agata Świerzowska (Uniwersytet Jagielloński)
Jadwiga Tarsa (Uniwersytet Opolski)
Maciej Trojan (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Maria Urbańska-Bożek (Uniwersytet SWPS)
ks. Alfred Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki)
Justyna Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Arkadiusz Żychliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter rocznika Redakcja powołuje w miarę bieżących potrzeb również recenzentów spoza listy, których nazwiska są następnie umieszczane w danym numerze czasopisma.