„Zoophilologica” 2/2025: „Bezkręgowce: tremendum et fascinosum” pod red. Magdaleny Kozhevnikovej – Call for Papers

2023-03-26

Bezkręgowce: tremendum et fascinosum

pod gościnną redakcją naukową Magdaleny Kozhevnikovej

Bezkręgowce, do których zalicza się zwierzęta tak różnorodne jak m.in. gąbki, mięczaki, owady, pajęczaki, nicienie, płazińce, wrotki i stawonogi, to chyba najbardziej niedoceniona grupa zwierząt. Biorąc pod uwagę, że bezkręgowce stanowią około 97% wszystkich żyjących współcześnie na Ziemi stworzeń, poświęcamy im stanowczo za mało uwagi, tkwiąc w antropomorfizującym paradygmacie i przyglądając się uważnie i współczująco głównie tym, którzy są do nas podobni. Tymczasem bezkręgowce, wrzucone do jednego worka biologicznej klasyfikacji bez względu na dzielące je różnice ewolucyjne, zamieszkują wszystkie ekosystemy i zaskakują bogactwem kształtów, strategii życiowych i umiejętności. Budzą wstręt (jak wije) lub grozę (jak pajęczaki), ale także zachwycają (jak motyle) i intrygują (jak ośmiornice).  

Pragnąc przełamać schemat redakcja zaprasza autorów i autorki do rzucenia więcej światła na bezkręgowce i rolę, jaką odgrywają w różnych ekosystemach z perspektywy badań filozoficznych, socjologicznych, kulturoznawczych, literaturoznawczych itp. Proponowane zagadnienia obejmują między innymi:

  • Bezkręgowce i ludzie: pasożytnictwo, sojusze
  • Niepożądane bezkręgowce w domu i ogrodzie: zwalczanie insektów
  • Od arachnofobii do arachnofilii; terrarystyka
  • Tajemnice umysłów bezkręgowców (np. ośmiornice, mrówki)
  • Bezkręgowce w kuchniach świata; (nie)etyczne diety
  • Bezkręgowce w literaturze i sztuce; bioart
  • Bezkręgowce a świat technologii: owady-cyborgi, sztuczne pszczoły
  • Pszczelarstwo, bartnictwo; ochrona owadów zapylających
  • Eksperymenty na bezkręgowcach; Invertebrata w laboratorium

Termin nadsyłania artykułów do numeru 2/2025: do końca października 2024 r.

Artykuły w języku polskim i angielskim, nieprzekraczające 30 tysięcy znaków ze spacjami, prosimy wprowadzać do systemu OJS:

https://journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/about/submissions

Teksty powinny być przygotowane wedle zaleceń edytorskich znajdujących się na stronie czasopisma „Zoophilologica” pod wskazanym wyżej linkiem.

Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innym miejscu w całości lub w znaczącej części. Punktacja MEiN za publikację artykułu w czasopiśmie „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” wynosi 70 pkt.