PEER REVIEW

Każdy artykuł podlega podwójnej recenzji z uwzględnieniem zasady double-blind oraz zgodnie z zasadami COPE. Recenzenci zawsze dobierani są przez zespół redakcyjny w ten sposób, aby nie wystąpił konflikt interesów.