Kontakt

„Iudaica Russica”
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
gab. 3.26

e-mail: iudaica.russica@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Alicja Mrózek
Sekretarz Czasopisma
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism