Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna  — dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ
Z-ca redaktor naczelnej  — dr Agnieszka Lenart
Sekretarz redakcji  — dr Alicja Mrózek
dr hab. Andrzej Polak, prof. UŚ
mgr Aleksey Surin (Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael) ORCID 0000-0001-6732-1085
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

 

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski — przewodniczący
prof. Roman Katsman, BarIlan University (Izrael)
prof. dr hab. Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski
prof. Mark Lipovetsky, University of Colorado Boulder (Stany Zjednoczone)
prof. Sergey Loesov, Higher School of Economics National Research University (Rosja)
prof. Christopher Mauriello, Salem State University (Stany Zjednoczone)
prof. Ilia Rodov, Bar–Ilan University (Izrael)
prof. Dennis Sobolev, University of Haifa (Izrael)
prof. dr hab. Jacek Surzyn, Akademia Ignatianum
prof. Eleonora Szafranskaja, Московский городской педагогический университет (Rosja)
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II