Identyfikacja lewica-prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowejAbstract

.

Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków-Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.

Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M. (2002), Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-1999, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska M. Szawiel T, (2001), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jasińska-Kania A. (1996), Między neoliberalizmem a neosocjalizmem. Problemy krystalizacji prawicowych i lewicowych ideologii i wartości w Polsce, [w:] M. Marody (red.), Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Lijphart A. (1999), Patterns of Democracy. Government Forms and Performanca in Thirty-Six Countries, New Haven: Yale University Press.

Siemieńska R. (1996), Zmieniający się świat ideologicznych pojęć, [w:] M. Marody (red.), Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sierakowski S. (2002), Co dzieli lewicę i prawicę i dlaczego nie ma to znaczenia we współczesnej Polsce, „Krytyka Polityczna“, nr 2.

Sokół W. Żmigrodzki M. (2003), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin: UMCS.

Szawiel T., (2002A), Trwa i będzie trwał długo, „Krytyka Polityczna“, nr 2.

Szawiel T., (2002B), Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku – jego sens i trwałość, [w:] R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta.


Published : 2010-01-01


KarnowskaD. (2010). Identyfikacja lewica-prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowej. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4136

Danuta Karnowska  danakar1@wp.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).