Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczychAbstract

.

Nohlen D. (2004), Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe „Scholar”.

Sarnecki P. (2007), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Szymanek J. (2005), Wybór formuły wyborczej (między demokracją kwantytatywną a kwalitatywną), „Państwo i prawo”, nr 10.

Żukowski A. (2006), System wyborczy do Sejmu i Senatu RP - kierunki zmian, [w:] Grabowska S, Grabowski R. (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 roku, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Żukowski A. (1999), Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Dziennik Ustaw. 1997, Nr 78, poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw. 1998, Nr 95, poz. 602. Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego

http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf (02.05.2010).

CBOS (2010), Opinie o działalności prezydenta, parlamentu, ZUS i NFZ. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_006_10.PDF (02.05.2010).

CBOS (2009A), Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_020_09.PDF (02.05.2010).

CBOS (2009B), Prestiż zawodów. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF (02.05.2010).

Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i Opracowań Tematycznych (2010), Koncepcje systemów wyborczych. http://www.senat.gov.pl/k7/dok/bad/2010/ot-578-2.pdf (02.05.2010).

Wróblewski T. (2009), Wybory - zbyt poważna rzecz, aby zaufać wyborcom, http://www.rp.pl/artykul/2,344051_Wybory___zbyt_powazna_rzecz__aby_zaufac_wyborcom.html (02.05.2010).


Published : 2010-01-01


WolnickiJ. (2010). Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4140

Jan Wolnicki  jan.wolnicki@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).