Zachowania wyborcze obywateli w 2010 rokuAbstract

Electoral behavior of citizens in 2010

The article presents the analysis of the socio-political context of the carried out project. It draws attention to the events of 2010 that have dynamised the political space, in particular, the Smolensk disaster of April 10, which changed the nature of political competition, not only by accelerating the date of the presidential elections, but mainly by depriving some of the par- ties of the natural candidates in the upcoming elections and leading politicians. This has left its mark on the presidential, but equally on the local elections.


Alberski R. (2008), Struktura rywalizacji wyborczej, [w:], R. Alberski (red.), Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych, Wrocław: Wydawnictwo „Profil”.

Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dahl R. A. (1995), Demokracja i jej krytycy, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

Godlewski T. (2005), Polski system polityczny. Instytucje-procedury-obywatele, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jednaka W. (1999), Zachowania wyborcze, [w:], (red.) A. Antoszewski W. Herbut, Encyklopedia politologii t.3, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Lipset S. M, Rokkan S. (1993), Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:], J. Szczupaczyński (red.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Markowski R. (1999), Polski system partyjny po wyborach z 1997 roku - instytucjonalizacja czy wichrowatość, „Studia Polityczne” nr 9.

Niemi R. G., Weisberg H. F. (1993), Classics in voting behavior, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Sarnecki P. (2008), Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych, [w:], M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satori G. (1998), Teoria demokracji, Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turska-Kawa A. (2010), Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania, Katowice: UNIKAT2.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojtasik W. (2010), Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych, [w:], M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Wojtasik W. (2011), Wpływ wyborów prezydenckich w 2010 roku na polski system partyjny, [w:], J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie 2010, Katowice: Wydawnictwo Remar.

Wojtasik W. (2011), Wpływ wyborów samorządowych z 2010 roku na system partyjny [w: ] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.) Wybory samorządowe 2010, Katowice: Wydawnictwo Remar.


Published : 2011-01-01


Turska-KawaA., & WojtasikW. (2011). Zachowania wyborcze obywateli w 2010 roku. Political Preferences, (2). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4146

Agnieszka Turska-Kawa  Agnieszka.Turska-Kawa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Waldemar Wojtasik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).