Stosunek Polaków do wydarzeń posmoleńskich w perspektywie deklarowanych preferencji politycznychAbstract

The attitude of the Poles towards the events taking place after the Smoleńsk plane crash in view of declared political preferences

The plane crash in Smolensk on April 10th 2010, which entailed the death of 96 represen- tatives flying to commemorate the victims of Katyń, brought the spectre of deep mourning to the whole country. The death of so many people from political, cultural and military environ- ments triggered unexpected reserves of social solidarity. The article is an attempt to present reality after the Smolensk plane crash. Its aim is to verify a thesis that the plane crash was used for political purposes. The analysis of the research material is going to determine to what extent political preferences are a factor influencing the views of the people surveyed concerning the decision to transfer the memorial cross planted outside the presidential palace in Warsaw as well as to bury the presidential couple in Wawel cathedral in Kraków. The issues raised in the article are going to be examined in three areas: the presidential election, the parliamentary election, the regional election.


postępowań w sprawie krzyża, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ polska/47-postepowan-w-sprawie-krzyza-,66072,2 (05.04.2011).

Baczyński J., Janicki M., Paradowska J. (2010), Tam gdzie strach, tam PiS, „Polityka” nr 27, 03.07.

Baczyński J., Paradowska J. (2010), Pomnik prezydenta, „Polityka” nr 17, 24.04.

Chaciński B., Hartwig H. (2010), Prosimy nie wierzyć, „Polityka”, nr 18, 01.05.

Cieśla J. (2010), Ostatni lot, „Polityka” nr 16, 17.04.

Czuchnowski W., Nie ma krzyża przed Pałacem, http://wyborcza. pl/1,75478,8388627,Nie_ma_krzyza_przed_Palacem.html (05.04.2011).

Czy uda się przenieść krzyż? http://www.wprost.pl/ar/204361/Czy-uda-sie- -przeniesc-krzyz/ (04.04.2011).

Dramat, ból i łzy. Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/349234,Dramat-bol-i-lzy-Pierwsza-rocznicakatastrofy-smolenskiej , (13.04.2011).

Gdula T., Katastrofa w Smoleńsku. Jak politycy chcą wykorzystać tragedię. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100724/REPORTAZ/631820643 , (24.07.2010).

Gocłowski apelował do Kaczyńskiego o zakończenie wojny o krzyż, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/goclowski-apelowal-dokaczynskiego-o-zakonczenie-wojny-o-krzyz,64997,1, (04.04.2011).

Hołub J., Pogrzeb prezydenta RP: nad trumną nie należy bić się po twarzy. http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,7771892,Pogrzeb_prezydenta_ RP__Nad_trumna_nie_nalezy_bic_sie.html (05.04.2011)

Janicki M., Władyka W. (2011), Smoleński słownik prezesa, „Polityka”, nr 9, 26.02

Kaczyński: Nie twierdzę, że był zamach, tylko że... http://www.tvn24. pl/0,1698454,0,1,kaczynski-nie-wykluczam-zamachu,wiadomosc.html (13.04.2011)

Kaczyński: Przez PO zginęło już 100 osób http://wyborcza. pl/1,75478,8981193,Kaczynski__Przez_PO_zginelo_juz_100_osob. html#ixzz1IN6IBqEd (29.03.2011)

Kaczyński: przyjęcie konwencji chicagowskiej było wielkim błędem http://www.wprost.pl/ar/214733/Kaczynski-przyjecie-konwencji-chicagowskiejbylo-wielkim-bledem/ (28.03.2011)

Krasowski R. (2011), Kod smoleński, „Polityka”, nr 4, 22.01

Kronika Sejmowa, Wydanie specjalne, VI Kadencja, 18 kwietnia 2010 r http:// www.sejm.gov.pl/zaloba/kronika_spec.pdf (28.03.2010)

Krzyż sprzed Pałacu w kaplicy prezydenckiej , http://www.polityka.pl/kraj/1508756,1,krzyz-sprzed-palacu-w-kaplicy-prezydenckiej.read (04.04.2011)

Krzyż w kościele św. Anny. Na miejscu gromadzą się obrońcy krzyża, http:// www.wiadomosci24.pl/artykul/krzyz_w_kosciele_sw_anny_na_miejscu_gromadza_sie_obroncy_168192.html, (06.04.2011).

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość: Jarosław Kaczyński - list do Polaków http://www.pis.org.pl/multimedia.php?play=469 , (02.04.2010).

Michałowski J., Krzyż na razie zostaje pod Pałacem, http://www.wprost. pl/ar/204423/Krzyz-na-razie-zostaje-pod-Palacem-Prezydenckim/, (05.04.2011).

Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2010). http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm , (28.03.2011).

Paradowska J. (2010), Dalej od Wawelu, „Polityka” nr 43, 23.10

Paradowska J. (2010), Dwóch w jednym, „Polityka”, nr 20, 15.05

Pawlicka A., Wojna smoleńska, http://www.wprost.pl/ar/202444/Wojna-smolenska/ (29.03.2011).

Piłat B., Strzelczyk B., Żałoba to sprawa sumienia, a nie przepisów. http:// krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,7759045,Zaloba_to_sprawa_sumienia__a_nie_przepisow.html (28.03.2011).

Pochówek na Wawelu? Są protesty. http://wyborcza.pl/1,75478,7769051,Pochowek_na_Wawelu__Sa_protesty.html (06.04.2011).

Pochówek pary prezydenckiej na Wawelu wywołał kontrowersje, http://www. poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100415/KATASTROFA_ PREZYDENT/420595573 (04.04.2011).

Poseł PiS: Tusk chce obwinić L. Kaczyńskiego http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/posel-pis-tusk-chce-obwinic-lkaczynskiego,1,4210063,wiadomosc.html (30.03.2011).

Premier przedstawił najważniejsze cele rządku po katastrofie smoleńskiej http:// www.polskatimes.pl/pap/358873,premier-przedstawil-najwazniejszecele-rzadu-po-katastrofie,id,t.html?cookie=1#material_3 , (29.03.2011).

Prus-Wojciechowska J., Smoczyński W., (2011), Dlaczego tak?, „Polityka”, nr 4, 22.01.

Rzecznik kard. Dziwisza o kulisach decyzji o pogrzebie prezydenta Kaczyńskiego na Wawelu. http://ekai.pl/diecezje/krakowska/x39651/rzecznik-karddziwisza-o-kulisach-decyzji-o-pogrzebie-prezydenta-kaczynskiego-nawawelu/, (06.04.2011).

Szułdrzyński M., Cała prawda o Smoleńsku , http://www.rp.pl/artykul/568925.html?print=tak (28.03.2011).

W kościele św. Anny modlitwy o rozwiązanie sprawy przeniesienia krzyża. http://www.wprost.pl/ar/204441/W-kosciele-sw-Anny-modlitwy-orozwiazanie-sprawy-przeniesienia-krzyza/ (05.04.2011).

Wybranowski W., Kaczyński żąda lojalności, http://www.rp.pl/artykul/531873. html (30.03.2011).


Published : 2011-01-01


Jaruga, K., & Krawczyk, Żaneta. (2011). Stosunek Polaków do wydarzeń posmoleńskich w perspektywie deklarowanych preferencji politycznych. Political Preferences, (2). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4147

Kinga Jaruga  jaruga.kinga@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Żaneta Krawczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).