European Parliament Elections in Poland in 2014Abstract

The aim of the article was discuss the elections to the European Parliament in Poland in 2014, taking into consideration the political situation before the elections in particular. The influence of the parliamentary elections in 2011 on the Polish political scene, and the activity of governmental coalition of the Civic Platform and the Polish Peasant Party, as well as the emergence of new political entities actively participating in electoral competition, has been analysed. A detailed analysis was done regarding the course of election campaign, paying attention to the elements of negative campaigning as well as the course of the elections themselves. The final reflections were dedicated to the election results and their influence (consequences) on the Polish party system.

Key words:
elections, European Parliament, Polish political scene, political competition, party system


BS/24/2014, Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komunikat z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

BS/49/2014, Stosunek do rządu. Komunikat z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Barcz J., Janusz-Pawlett B. (2009), Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku: nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Czuchnowski W., Górecki P. (2014), Polskie liczenie głosów, „Gazeta Wyborcza”, 28.05.

Domagała M. (2010), Zarys organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, [in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009, Katowice: Wydawnictwo Remar.

Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 219. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Exposé premiera Donalda Tuska (2012), „Kronika Sejmowa”, 30.11.

Fuksiewicz A., Szczepanik M. (2010), Krajowe wybory o europejską stawkę. Kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, [in:] J. Kucharczyk, A. Łada (eds.), W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Glajcar R. (2010), System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce, [in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, Katowice: Wydawnictwo Remar.

Grochal R., Kondzińska A. (2014), Eurobillboardy i euro siatki, „Gazeta Wyborcza”, 5-6.04.

Kondzińska A. (2014), Rydzyk namaszcza do Europy, „Gazeta Wyborcza”, 26-27.04.

Kublik A. (2014), JKM wjeżdża na niskiej frekwencji. Rozmowa z dr hab. Mikołajem Cześnikiem, „Gazeta Wyborcza”, 27.05.

Kucharczyk J., Szczepanik M. (2010), Wstęp, [in:] J. Kucharczyk, A. Łada (eds.), W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Nowakowska A. (2014), Przedwyborcza bitwa na zdrowie PO-PiS, „Gazeta Wyborcza”, 8.04.

Porozumienie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Polską Razem i Solidarną Polską, Warszawa 19.07.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna: zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojtaszczyk K. A. (2013), Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego, [in:] A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak (eds.), Konstytucja, wybory, partie, Warszawa, Wydawnictwo Elipsa.

Wroński P. (2014), Platforma Obywatelska i PiS prawie łeb w łeb, „Gazeta Wyborcza”, 26.05.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, http://pkw.gov.pl/2014/, (1.09.2014).

Download

Published : 2014-07-01


SzczepańskiD. (2014). European Parliament Elections in Poland in 2014. Political Preferences, (9). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4263

Dominik Szczepański  dominik1947@tlen.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).