Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczychAbstract

Civil political competency and chosen reasons when taking electoral decisions

Civil political competency, but especially public trust are the basis of development of the civil society. Level of civil political competency also influence the electoral behaviour. In a research made in the end of 2014 we asked about Polish people civil political competency and about chosen reasons when taking electoral decisions. The group who declares an absence in the election or not taking big care about their electoral decisions and also have lack of skills to determine on which place on the left-right line they are, give evidence of a very low level of civil political competencies. Less important for them are programs and future plans presented by the politicians and political parties and also how they realize them (or not). When taking an electoral decision on the local level, this group take a lesser degree of care then other voters about the local elections candidates (for mayors, council member etc.) memberships to the political parties.

Key words:
political competences, electoral behavior, electoral decisions, political parties, parliamentary elections, local elections


Adamczyk M. (2013), Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bezanson K. (2006), Gender and the Limits of Social Capital, “Canadian Review of Sociology and Anthropology”2006, vol. 43(4): 427-443.

Godlewski T. (2008), Obywatelskie kompetencje polityczne, [w:] Danuta Karnowska (red.), Demokracja w Polsce po 2005 roku, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Habermas J. (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Held D. (2010), Modele demokracji, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Krastew I. (2013), Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Krastew I. (2014), Więcej tajemnicy. I. Krastew w rozmowie z J. Żakowskim, „Polityka” 5-11 lutego 2014.

Król M. (2014), Byliśmy głupi. M. Król w rozmowie z G. Sroczyńskim, „Gazeta Wyborcza” 8-9 lutego 2014.

Lalman D., Oppenhaimer J., Świstak P. (1994), Formalna teoria wyboru racjonalnego. Kumulatywne nauki polityczne, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 3/4.

Lewenstein B. (2006), Społeczeństwo rodzin czy obywateli – kapitał społeczny Polaków okresu transformacji, „Societas/Communitas” 2006, nr 1.

Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosanvallon P. (2011), Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Schumpeter J. (1995), Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczegóła L. (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Theiss M. (2007), Krewni-Znajomi-Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Published : 2015-01-01


Alberski, R., & Plecka, D. (2015). Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczych. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4276

Robert Alberski  robert.alberski@uni.wroc.pl
Danuta Plecka All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).