Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznychAbstract

Selecting the person? Determinants of voting behavior inhabitants of the Subcarpathian Voivodeship in elections to the European Parliament in 2014 in the light of empirical research

The aim of the article was to present factors influencing voting behaviours of the Subcarpathian Voivodeship citizens during European Parliament elections in 2014, in the light of the conducted empirical research. The indicators that guided voters when casting votes to ballot boxes were analysed on the basis of a set of variables, such as: the attractiveness of election programmes and political parties, competences of candidates, the role of the Catholic Church during the election campaign, or the awareness of voters (self-reliance in making electoral decisions or its lack). The analysis and interpretations from the conducted research were preceded by a voting description of the Subcarpathian Voivodeship, treated, on a electoral map of Poland, as a specific region due to its above average support given to candidates and parties of right-wing provenance. In the final part conclusions drawn from the analytical process were presented.

Key words:
personalization, Subcarpathian Voivodeship, European Parliament elections, voting behaviour


Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2011), Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Głowacka D., Ploszka A. (2014), Media w okresie wyborczym: przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Lubecki J. (2012), „Galicyjska” kultura polityczna jako dziedzictwo klasowej mobilizacji politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIII. Prace Historyczne”, nr 139.

Matusz J.F. (1996), Rzeczpospolita galicyjska, „Gazeta Codzienna Nowiny” 1996, nr 52.

Matyja R. (2013), Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Piontek D. (2012), Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, „Roczniki Nauk Społecznych”, tom 4, nr 3.

Peszyński W. (2012), Personalizacja politycznych preferencji, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Peszyński W. (2013), Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku „niewyborczym” 2012, „Political Preferences” 2013, nr 6.

Puacz-Olszewska J. (2012), Wybory na prezydenta Rzeszowa w 2010 roku, [w:] Łukasz Tomczak (red.), Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław: Wydawnictwo Marina.

Raciborski J. (1997), Polski wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Redo J. (2011), Wybory samorządowe w województwie podkarpackim w 2010 r., [w:] Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik (red.), Wybory samorządowe 2010, Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Szczepański D. (2014a), European Parliament elections in Poland in 2014, “Political Preferences” 2014, nr 9.

Szczepański D. (2014b), Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 r., „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2.

Szczepański D. (2015), Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1.

Żukiewicz P. (2013), W koalicji siła... – o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego, [w:] Robert Alberski, Marzena Cichosz, Katarzyna Kobielska (red.), Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., Wrocław: Wydawnictwo REMAR.


Published : 2015-01-01


Szczepański, D. (2015). Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznych. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4283

Dominik Szczepański  dominik1947@tlen.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).