Party Switching as a Media Phenomenon in the Election CampaignAbstract

The article presents changes that take place in mass media during and after the party switching. The main reason why politicians are changing „their colors" - is that they want to become the celebrities. This work is an attempt of research about possible motivation of those figures. It is also important to consider if exist characteristic features that are assigned to identified political types?

 

Key words:
party switching, mediatization, types of politicians, political transfer, Poland


Cichosz M. (2009), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [in:] W. Jabłoński, L. Sobkowiak (eds.) Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cichosz M. (2005), Wizerunek lidera politycznego, [in:] M. Jeziński (ed.), Marketing polityczny – w poszukiwaniu wyborczego sukcesu, Toruń.

Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk.

Dobek – Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heller W, Mershon C. (2009), Political Parties and Legislative Party Switching, New York: Mcmillan.

Ilciów A. (2013), Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego, „Atheneum Polskie Studia Politologiczne”, no. 37.

Jeziński M. (2004), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kolczyński M. (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kołodziej Sz. (2015), Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy w prezydenckiej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, in print.

Leary M. (2000), Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mazur M., Turska-Kawa A. (2009), Modernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych. Kampania prezydencka w USA w 2008 roku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, Tom VI.

Mistewicz E., Karnowski M. (2010), Anatomia władzy, Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Nimmo D., Savage R. (1976), Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Pacific Palisades, CA: Goodyear.

Norris P. (2000), A Virtuous Circle: Political Communication in Post Industrial Democracies, New York: Cambridge University Press.

Pietraś Z. (1998), Decydowanie polityczne, Warszawa: Wyd. PWN.

Sempach M. (2013), Marketingowy proces budowania wizerunku nowoczesnej zorientowanej rynkowo organizacji politycznej, „Rocznik Politologiczny”, no. 8-9.

Tunkis P., Safety in Numbers: Group Linkages and the Persistence of Party Switching in Poland, Electoral Control Workshop II. www.electoralcontrol.com (11.09.2015).

Download

Published : 2015-06-01


Kołodziej, S. (2015). Party Switching as a Media Phenomenon in the Election Campaign. Political Preferences, (11). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4292

Szymon Kołodziej  szymon.kolodziej@us.edu.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).