Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 rokuAbstract

The Preferred Basic Values versus Voting Behaviors in the 2015 Parliamentary Election

Przeprowadzone badania mieszczą się w nurcie poszukiwań psychologicznych determinant i czynników różnicujących zachowania wyborcze i preferencje ideologiczne polskich wyborców. Wiele studiów empirycznych dowodzi istotnych związków pomiędzy preferowanymi przez jednostkę wartościami, a jej zachowaniami, co znalazło również swoje stabilne miejsce w przestrzeni badań zachowań wyborczych. Celem przedstawianego artykułu jest analiza systemu wartości wyższego rzędu w ramach koncepcji Shaloma Schwartza elektoratów w wyborach parlamentarnych 2015 roku oraz osób o różnych autoidentyfikacjach ideologicznych. Uzyskane wyniki zwracają uwagę na kilka interesujących kwestii, m.in. pokazują spójną dla wszystkich elektoratów najsłabszą preferencję dla umacniania siebie czy najsilniej kontrastujący z pozostałymi elektorami system wartości wyborców ugrupowania Kukiz`15.


Key words:

basic values, electoral behaviors, 2015 parliamentary election


Arian A., Shamir M. (1990). The Elections in Israel: 1988. Boulder, CO: Westview Press.

Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1207–1220

Beierlein, C., Davidov, E., Cieciuch J., Rammstedt, B., Schwartz S.H. (2014). The Schwartz Values Short Scale. An economic measurement tool for cross-cultural research. Referat na 28th International

Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja

Caprara, G.V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione, M., Barbaranelli, C., (2006). Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice. Political Psychology, 27(1), 1-26.

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu wartości Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8, 1(24), 22-41.

Goren, P. (2005). Party identification and core political values. American Journal of Political Science, 49, 881–896.

Jałowiecki, S. (1979). Struktura systemu wartości. Stadium zróżnicowań międzygenetycznych, Warszawa: PWN

Leimgruber, P. (2011). Values and votes: the indirect effect of personal values on voting behawior. Swiss Political Science Review, 17, 107-127.

Liebman C.S., Don-Yehiya E. (1984). Religion and Politics in Israel. Bloomington: Indiana University Press.

Nenovsky, N. (1987). Law and values. Moscow: Progress.

Ramos, A. (2006). Social values dynamics and socio-economic development Portugese. Journal of Social Science, 3, 35-64.

Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, New York: The Free Press.

Schwartz S.H., Caprara G.V., Vecchione M. (2010). Basic personal values, core political values and voting: A longitudinal analysis. Political Psychology, 31, 421-452.

Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory, measurement, and applications. Revue Française de Sociologie, 47, 249–288.

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25: 1—65.

Schwartz, S.H. (2012). An overview of the Schwartz Theory of Basic Values, Online readings in psychology and culture, http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=orpc (dostęp: 29.04.2016).

Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688.

Schwartz, S.H., Sagie, G. (2000). Values consensus and importance: a ross-national study. Journal of Cross Cultural Psychology, 31, 465-497.

Schwartz, Sh.H. (2007A). Basic Personal Values. Report to the National Election Studies Board Based on the 2006 NES Pilot Study. ANES website.

Schwartz, S.H. (2007B). Basic Human Values: theory, methods and applications. Revue Francaise de Sociologie, 47(4), 929-968.

Schwartz, S. H., (1996), Value priorities and behawior. Applying a theory of integrated value systems, Revista Psicodebate: Psicología, Cultura y Sociedad, 2, 119-144.

Vecchione, M, Caprara, G, Dentale, F., Schwartz, S. H. (2013). Voting and Values: Reciprocal Effects over Time. Political Psychology, 34(4), 465-485.

Wojtasik, W. (2012). Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure). Political Preferences, (3), 159-174.

Zarzycka, B., Dawidowicz, M., Koziatek, E. (2007). Typy samoświadomości a preferencja wartości [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL, tom 14. Lublin: Wydawnictwo KUL.


Published : 2016-10-01


Turska-Kawa, A. (2016). Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 roku. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4699

Agnieszka Turska-Kawa  agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).