Polish Presidential Election 2015 in the light of first and second order election conceptionAbstract

Among all the elections organized in Poland, presidential ones are not only the most frequently attended by the voters, but also most eagerly investigated by the researchers. However, the studies concerning the importance of this particular voting is not often examined. On the one hand, there are arguments to classify it as first-order election, on the other, for certain reasons they ought to be regarded as second-order.The aim of this article is to answer the question whether 2015 Polish presidential election were of first or rather second-order importance. In his analysis, the author focused on the following issues: personal strategies, programme strategies, the course of the campaign in the traditional and new media, the level of electoral participation and the influence of the election on the course and outcome of the parliamentary campaign.

 

Key words:

Polish presidential election 2015, first order election, second order election


Bendyk, E. (2015). Jak internet zmienia politykę. Polityka, 10-17.06.

CBOS 144/2015. Zaufanie do polityków w ostatnich dniach kampanii wyborczej. Komunikat z Badań nr 144/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dziedzic, M. (2015). Nowe lwice lewicy. Polityka, 14-20.01.

Dziemidok-Olszewska, B. (2003). Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: UMCS.

IPSOS (2015). Wybory prezydenckie. Wyborca Kukiza? Wykształcony, młody i wkurzony. A kto głosował na Dudę i Komorowskiego? http://wyborcza.pl/1,75398,17896394,Wybory_prezydenckie__Wyborca_Kukiza__Wyksztalcony_.html (29.05.2015).

IPSOS (2015a). Sondaż Ipsos: kogo poparli wyborcy Kukiza, Ogórek i Korwin-Mikkego? http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1449306,Sondaz-Ipsos-kogo-poparli-wyborcy-Kukiza-Ogorek-i-KorwinMikkego (29.05.2016).

Kacprzak, M. (2015). Siła narracji. Powrót do ogniska. Nowe Media, 9, 97-104.

Kolczyński, M. (2015). Substitute Candidate” in Polish Campaign Practice, Political Preferences, 11, 19-33.

Krasowski, R. (2014). Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD. Warszawa: Czerwone i Czarne.

Krasowski, R. (2016). Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt. Warszawa: Czerwone i Czarne.

KRRiT (2014). Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory samorządowe 2014. Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/foto_baza/wykresy-do-monitoringow-wybor/wybory_-ogolnopolskie_-publicystyczne_bt---samorzad-2014-r_2.pdf (25.04.2016).

KRRiT (2015). Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Telewizje ogólnopolskie – I tura. Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/monitoringwybory-2015/raport-telewizyjne-serwisy-informacyjne--i-tura.pdf (29.03.2016).

KRRiT (2015a). Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Telewizje ogólnopolskie – II tura. Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/monitoringwybory-2015/raport-telewizyjne-serwisy-informacyjne--ii-tura.pdf, (29.03.2016).

KRRiT (2015b). Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory do Parlamentu RP 2015. Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/wybory-2015/monitoring-wyborczytelewizyjnych-serwisow-informacyjnych.-wybory-do-parlamentu-rp-2015.pdf, (29.12.2015).

Łódzki, B. (2010). Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 r. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maguś, W. (2014). Wizerunki polityków w cieniu wydarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin: UMCS.

Mair, P. (2015). Ruling The Void: The Hollowing Of Western Democracy. London, New York: Verso.

McCombs, M. (2008). Ustanawianie agendy: media i opinia publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mistewicz, E. (2011). Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają. Gliwice: Helion.

Mistewicz, E. (2015). Pawel Kukiz człowiek atakujący media. Nowe Media, 9, 105.

Pieńkowski, M. (2015). Lis i Karolak cytowali sfałszowane słowa córki Dudy. http://www.rp.pl/artykul/1202133-Lis-i-Karolak-cytowali-sfalszowane-slowa-corki-Dudy.html (1.05.2016).

PKW. www.pkw.gov.pl (20.04.2016).

Program of Duda, Umowa Programowa – Andrzej Duda. http://andrzejduda.pl/umowaprogramowa (18.04.2016).

Program of Ogórek, Najważniejsze punkty programu – Magdalena Ogórek. http://www.magdalenaogorek.eu/program/najwazniejsze-punkty-programu/ (18.04.2016).

Reif, K. & Schmitt, H. (1980). Nine second-order national elections -A conceptual framework for the analysis of European election results. European Journal of Political Research, 9, 3-44.

Skrzypiński, D. (2011). Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm rozstrzygania dylematów strategicznych. Studia Politologiczne, 19, 44-62.

Szlendak, T. (2015). Bigos z Budyniem. Polityka, 1-9.06.

Tavits, M. (2009). Presidents with Prime Ministers. Do Direct Elections Metter?. Oxford: University Press.

Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczpospolitej. Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

wPolityce.pl (2015). Michnik na gali Lewiatana: „Nie oddajmy Polski gówniarzom”?! Tego nie ma w relacji „Wyborczej”…http://wpolityce.pl/polityka/244201-michnik-na-galilewiatana-nie-oddajmy-polski-gowniarzom-tego-nie-ma-w-relacji-wyborczej (1.05.2016).

Zuba, K. (2012). Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Download

Published : 2016-12-01


Peszyński, W. (2016). Polish Presidential Election 2015 in the light of first and second order election conception. Political Preferences, (13). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4719

Wojciech Peszyński  peszynski@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).