Subcarpathia in the perspective of parliamentary elections in 2015Abstract

Subcarpathian voivodeship that was formed in 1999 in result of the administrative reform preserved voting traditions from all former voivodeships that comprise the current territorial unit of the country. It is noteworthy that the most important factors that significantly influenced electoral preferences of the Subcarpathia voivodeship were dominating electoral habits after 1989; electoral system elements, selected socio-economic indicators, as well as historical and religious determinants. The abovementioned factors are also supported by the positively verified partitions hypothesis, according to which it is assumed that in each partition area different patterns of political culture as well as various dominating political and ideological orientations were formed. This process was determined by policies of partitioning powers towards Polish citizens in the annexed areas, as well as the character and way of organising state by partitioning powers, the level of their economic and cultural development. It was by means of following tradition that the above patterns are passed from generation to generation, which firstly confirms its timelessness, and secondly finds its reflection in election results in Subcarpathia.

 

Key words:

elections behaviour, parliamentary elections, electoral, Poland, Subcarpathian Voivodeship


Dariusz Dziadzio na billboardach: „Święty nie jestem”, http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/dariusz-dziadzio-na-bilboardach-swiety-nie-jestem/bd2cq1 (6.07.1016).

Dz. U. 2011, No. 21, item 112. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Jan Bury otworzy jednak listę PSL w okręgu rzeszowskim, http://rzeszow-news.pl/jan-buryotworzy-jednak-liste-psl-w-okregu-rzeszowskim/ (6.07.2016).

Maj, P. (2012). Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. [In:] A. Pawłowska, Z. Rykiel (eds), Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Maj, P. (2015). Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Polityka i Społeczeństwo, 1, 58-70.

Maj, P. (2015a). Podkarpacie na tle ogólnopolskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl (4.07.2016).

Raciborski, J. (1997). Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Redo, J. (2011). Wybory samorządowe w województwie podkarpackim w 2010 roku. [In:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (eds), Wybory samorządowe 2010. Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Szczepański, D. (2014). Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku. Polityka i Społeczeństwo, 2, 37-48.

Szczepański, D. (2015), Subcarpathian Voivodeship on the Electoral Map of Poland (1989-2014). Political Preferences, 11, 173-186.

Szczepański, D. (2015a). Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznych. Preferencje Polityczne, 10, 181-198.

Szczepański, D. (2015b). Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku. Polityka i Społeczeństwo, 1, 46-57.

Wójcik, K., & Lewicka, S. (2015). Poseł Dziadzio okłamał wyborców? Nie złożył rezygnacji, http://rzeszow-news.pl/posel-dziadzio-oklamal-wyborcow-nie-zlozyl-rezygnacji/ (10.01.2016).

Wybory do Senatu RP. Państwowa Komisja Wyborcza. http://parlament2015.pkw.gov.pl/345_senat/ (7.07.2016).

Żukiewicz, P. (2013). W koalicji siła... - o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego. [In:] R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (eds), Gra o regiony: wybory do sejmików województw w 2010 r. Sosnowiec: Wydawnictwo REMAR.

Download

Published : 2016-12-01


Szczepański, D. (2016). Subcarpathia in the perspective of parliamentary elections in 2015. Political Preferences, (13). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4757

Dominik Szczepański  dominik1947@tlen.pl
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce  Poland

dr Dominik Szczepański - adiunkt zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki wyborów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyborczej województwa podkarpackiego oraz problematyki współczesnych polskich partii politycznych (strategie wyborcze, myśl polityczna, komunikowanie polityczne).

All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).