Nastawienie do imigrantów a mechanizm powstawania nowych partii politycznych – przypadek PolskiAbstract

The attitude to immigrants and emerging of new political parties – the case of Poland

The immigration is recently the most important issue influencing the fates of European Union member states. Presented article diagnoses the attitudes to immigrants arriving to EU among Polish citizens and examines how the migration crisis can affect the Polish party system according to emerging of new parties approaches. The conducted empirical research shows that majority of Polish voters are against hosting immigrants in their country. However, in contrast to the West European party systems, there is also plenty of relevant Polish parties with negative stance to immigration. Therefore, the immigration cannot be considered as a factor of party system change.

 

Key words:

new parties, political parties, party system, immigration, attitude to immigrants


CBOS 97/2015. Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich. Komunikat z Badań nr 97/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 135/2015. Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989-2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych. Komunikat z Badań nr 135/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 12/2016. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań nr 12/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 69/2016. O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli. Komunikat z Badań nr 69/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Godlewski, T. (2008). Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harmel, R., & Robertson, J. D. (1985). Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. International Political Science Review, vol. 6 (4), 501-523.

Hug, S. (2001). Altering Party Systems: Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Marmola, M. (2014). Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski. Polityka i Społeczeństwo, vol. 3 (12), 83-92.

Meguid, B. M. (2005). Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success. American Political Science Review, vol. 99 (3), 347-359.

Olszanecka-Marmola, A. (2015). Pro-systemic Voters Versus Anti-systemic Ones: Emotional Attitude to Candidates and the Influence of TV Political Advertising in the 2015 Presidential Election in Poland. Political Preferences, vol. 11, 75-90.

Poparcie dla koalicji Merkel najniższe w historii RFN. http://www.pap.pl/klub-biegacza/aktualnosci/news,532355,poparcie-dla-koalicji-merkel-najnizsze-w-historii-rfn.html (9.06.2016).

Sieradzka, M. (2016). SPD ma najniższe poparcie w historii - poniżej 20 procent. Deutsche Welle. http://www.dw.com/pl/spd-ma-najni%C5%BCsze-poparcie-w-historii-poni%C5%BCej-20-procent/a-19181893 (9.06.2016).

Standard Eurobarometer 84. Autumn 2015. Public opinion in the European Union. Survey conducted by TNS opinion & social at the request of the European Commission, Directorate-General for Communication.


Published : 2016-10-01


Marmola, M. (2016). Nastawienie do imigrantów a mechanizm powstawania nowych partii politycznych – przypadek Polski. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4795

Maciej Marmola  maciej.marmola@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland

Maciej Marmola – mgr, asystent w Zakładzie Badań nad Zachowaniami Politycznymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sekretarz czasopisma „Political Preferences”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział Katowice, autor publikacji naukowych z zakresu systemu partyjnego i najnowszej historii politycznej Śląska. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień: polskiego systemu partyjnego, nowych partii w systemach partyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz organizacji politycznych w okresie autonomii Śląska.

All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).