The reform of the Hungarian electoral system and the strengthening of Fidesz's positionAbstract

This article is about most important changes in Hungarian electoral system, which were made by reform came into force on 1 January 2012. The main reasons for these changes were willingness to: adapt the electoral rules into modern times, simplify the system and give members of the minorities some electoral facilitations. On the other hand the reform was used in political way by ruling coalition Fidesz-KDNP to strengthen itself. The charges of alleged gerrymandering negatively affect on perception of Hungarian democracy by international organizations.

 

Key words:

Hungary, Fidesz, election, reform, gerrymandering


Alberski, R. (2006). Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej. W: A. Antoszewski (red.). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Álvarez-Rivera, M., Election Resources on the Internet: Elections to the Hungarian National Assembly - Results Lookup. www.electionresources.org/hu (18.03.2017).

Álvarez-Rivera, M., Election Resources on the Internet:Elections to the Hungarian National Assembly – April 11-25, 2010 General Election Map. http://www.electionresources.org/hu/maps.php?election=2010 (18.03.2017).

Antoszewski, A. (2012). System polityczny RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Benda, L. (2003). System partyjny Węgier. W: A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, & J. Sroka (red.). Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Freedom in the World 2016 – Hungary. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/hungary (1.04.2017)

Góralczyk, B. (2000). Węgierski Pakiet. Warszawa: Wydawnictwo Familia.

Király A. (2014). A Fidesz tíz legnagyobb térképrajzolós bravúrja. https://444.hu/2014/03/10/a-tiz-legelszabottabb-valasztokerulet (1.04.2017)

OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report. Hungary: Parliamentary Election. www.osce.org/odihr/elections/116757?download=true (1.04.2017)

Renwick, A. (2011). Hungary’s New Electoral Law, Part 1: The Basics.

http://blogs.reading.ac.uk/readingpolitics/2011/12/25/hungary%e2%80%99s-new-electoral-law-part-1-the-basics (13.03.2017)

Result on the Single member Constituencies 2010.

http://www.valasztas.hu/en/parval2010/298/298_0_index.html (1.04.2017)

Results in single-member constituencies 2014.

http://www.valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (1.04.2017)

Sari, M. (2013). Przebieg reform wyborczych (2012). W: G. Górny (red.). Węgry co tam się Dzieje. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.

Sokala, A., Michalak, B., & Uziębło, P. (2013). Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA.

Sula, P. (2005). System partyjny Republiki Węgierskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sula, P. (2010). Mniejszość węgierska w stosunkach słowacko-węgierskich po 1989 roku. W: E. Pałka (red.). Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Arboretum”.

Wiszniowski, R. (1998). Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. W: A. Antoszewski, & R. Herbut (red.). Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Żukiewicz, P. (2014). System wyborczy Republiki Węgier - rzeczywiście mieszany?.

http://zukiewicz.blogspot.com/2014/04/117-system-wyborczy-republiki-wegier.html (13.03.2017).


Published : 2017-12-20


Starzyk, A., & Tomaszewska, N. (2017). The reform of the Hungarian electoral system and the strengthening of Fidesz’s position. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6132

Adam Starzyk  adam.starzyk@uwr.edu.pl
University of Wrocław  Poland

mgr Adam Starzyk, doktorant Nauk o Polityce; zajmuje się rolą lewicy w Polsce. Obszarami zainteresowań naukowych są również systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej.


Natalia Tomaszewska 
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych  Poland
mgr Natalia Tomaszewska, doktorantka Nauk o Polityce; bada rolę organizacji proobronnych w polskim systemie politycznym i bezpieczeństwa. Interesuje się również teorią konfliktów, polityką zagraniczną państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz obroną terytorialną.All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).