Media on democracy servicesAbstract

Contemporary media plays an increasingly important role in society. Indubitable this process is driven by globalization, but also the democratization of public life. The media are the fruit of democracy, but also its guarantor.  This situation, on the one hand, should be treated as a chance, but on the other hand we can also talk about threats. The author of this article raises questions about the models postulated in the interest of the subject and pathology.

 

Key words:

democracy, mass media, participation, public control of power


Budzyńska-Daca, A. (2015). Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1925-2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czuba, K. (2007). Katolickie zasady etyki dziennikarskiej. Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Dobosz, I. (2008). Prawo i etyka w zawodzie dziennikarskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dyczewski L. (2009). Więź ze społeczeństwem i dobra jakość mediów. W: I. Skubiś (red.). Media Publiczne. Misja czy komercja? Ocena i cele. Częstochowa: Biblioteka Niedzieli.

Golinowski, J. (2007). Reality show medialnej demokracji. W: M. Karwat (red.). Paradoksy polityki. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kita, M. (2004). Medialna moda na dialog. W: M. Kita, & J. Grzenia (red.). Dialog a nowe media. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Kraków: Wydawnictwo Platan,.

Lepa, A (2008). Czwarta władza. Mit czy rzeczywistość? Narodziny mediokracji. W: I. Skubiś (red.). Mediokracja w Polsce. Częstochowa: Biblioteka Niedzieli.

Lewiński, P. H. (2012). Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka, biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Olechnicki, K., & Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.

Roskin, R. L., Cord, M. G.,, Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2001). Wprowadzenie do nauk politycznych. Poznań: Zysk i Spółka.

Sartori, G. (1998). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Published : 2017-12-20


Łuczak, M. (2017). Media on democracy services. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6135

Marek Łuczak  marek.luczak@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).