Political communication of generation Y via the InternetAbstract

The aim of this article is to present a fragment of the research results obtained during the implementation of the research project: "Communicating Policy Actors". The research was aimed at diagnosing the activity of the "Y" generation in political communication via the Internet. The research was conducted among the community of students studying in Katowice, at faculties of science, journalism, communication and new media. Apart from the assumed above-average use of new media tools by students, the rationale for directing research at students was their potential participation in professional life, in which they are consulted on everyday political activities. The research hypothesis was that the respondents were aware of the importance of their participation in political communication.

 

Key words:

political offer, politics, voters, relations, political activity, Internet


Dlaczego Polacy nie chcą wybierać. Newsweek http://www.newsweek.pl/polska/dlaczego-polacy-nie-chca-wybierac,9170,1,1.html (29.05.17).

Frekwencja w wyborach: Dlaczego Polacy nie głosują? http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/frekwencja-w-wyborach-dlaczego-polacy-nie-glosuja,1221.html (29.05.17).

Hallin, D.C., & Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kołodziej, J.H. (2009). Kultura mediów a system komunikowania politycznego. W: I Hofman, & D. Kepa-Figura (red.). Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, Tom 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kurek, K. (2012). Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków. Kultura i Historia, 22.

Muszyński, J. (1999). Marketing polityczny. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Oxford Reference. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095847293 (05.11.2017).

Plessner, H. (1994). Władza a natura ludzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Widera, W. (2017). Value marketing as a determinant of forming a political offer in the process of communication between politicians and voters. Political Preferences (złożone do druku).


Published : 2017-12-20


Widera, W. (2017). Political communication of generation Y via the Internet. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6136

Wiktor Widera  wiktor@widera.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).