The image of women representing the world of politics in selected polish opinion weeklies during an parliamentary election campaign 2015 and Muted Group TheoryAbstract

This article presents the results of a content analysis of the opinion weekly magazines -  „Wprost”, „Polityka”, Newsweek Polska” and „Do Rzeczy”. The Polish parliamentary campaign in 2015 is the period of research. The aim of the conducted analysis is to show if the Polish politician women are presented in the publications and what image of women involved in politics is promoted  by the reviewed weeklies. The collected research materials analyse through the prism of assumptions of Muted Group Theory (MGT) created by Edwin Ardener and popularized by Cheris Kramarae.

 

Key words:

gender, women, politics, opinion weekly, parliamentary election, content analysis


Agacinski, S. (2000). Polityka płci. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.

Brzoza, K. (2016). „Kobieca twarz” wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Perspektywa politologiczno-medioznawcza. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 16, 167–92.

Chełstowska, A., Druciarek, M., Niżyńska, A., & Skoczylas, N. (2015). Udział kobiet w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Wyniki Monitoringu Obserwatorium Równości Płci. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Churska, K. (2007). Rytualne aspekty kampanii wyborczych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 197–225.

Cwalina, W., & Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dąbrowska, A. (2015). Kwiaty dla Beaty. Polityka, 44.

„Die Welt” kobiety walczą o władzę w Polsce, http://www.rp.pl/Swiat/310239876-Die-Welt-kobiety-walcza-o-wladze-w-Polsce.html (7.09.2017).

Dobek-Ostrowska, B. (2012). Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Francuz, P. (2005). Dziennikarz wobec wyborów. Wpływ mediów na przebieg i wynik politycznych kampanii wyborczych. Zeszyty Telewizyjne, 10, 167–79.

Fuszara, M. (2013). Kobiety, wybory, polityka. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Inglehart, R., & Norris, P. (2009). Wzbierająca fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kalukin, R. (2015). Przed wielkim kacem. Newsweek Polska, 44.

Kalukin, R., & Smolar, A. (2015). Zagadka Kaczyńskiego. Newsweek Polska, 43.

Kimmel, M. (2015). Społeczeństwo Genderowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kluczyńska, U. (2010). Kobiety na „drugiej linii” władzy? Wizerunki kobiet (bez)pośrednio angażujących się w politykę. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwiatkowska, A. (1999). Siła tradycji i pokusa zmian czyli o stereotypach płciowych. W: Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Leszczuk-Fiedziukiewcz, A. (2011). Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka, Nowe Media, 2, 31–54.

Lis, T. (2015). Rewolucja przy urnach. Newsweek Polska, 44.

Nowak-Paralusz, M. (2005). Kobiety w polityce. W: M. Jeziński (red.), Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.

Michalczyk, S. (2015). Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Migalski, M., & Rokita, J. (2015). Szydło i Kopacz to ostatnie kaprysy tyranów. Do Rzeczy, 44.

Miluska, J. (1999). Przyczyny różnic płciowych: Dylematy i rozstrzygnięcia. W: J. Miluska, & P. Boski (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Miluska, J., & Boski, P. (1999). Męskość-Kobiecość: zarys i poziomy analizy problematyki. W: J. Miluska, & P. Boski (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Mizerski, S. (2015). Polskie nastroje i paranoje. Polityka, 44.

Miziołek, J. (2015). Droga do władzy. Wprost, 44.

Paradowska, J. (2015). Przyszła zmiana. Ale jaka? Polityka, 44.

Pawlas-Czyż, S. (2004). Obraz polityków w oczach dziennikarzy. W: K. Wódź (red.), Płeć w zwierciadle mediów. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pawlicka, A., & Krzymowski, M. (2015). Ekipa Prezesa. Newsweek Polska, 43.

Pawlicka, A. (2015). Rewolucja autorytarna. Newsweek Polska, 44.

Pacześniak, A. (2010). Potrzebne na gwałt, czyli kobiety w polskich partiach politycznych. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rachwał, M. (2012). Prawo wzrastającej dysproporcji w procesie rekrutacji elit politycznych a sytuacja kobiet w Polsce. W: A. Baczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, & E. Kania (red.), Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Rosenthal, C.S. (1995). The role of gender in descriptive representation. Political Research Quarterly,48(3), 599-611.

Rosenwasser, S.M., & Dean, N.G. (1989). Gender Role and Political Office: Effects of Perceived Masculinity/Femininity of Candidate and Political Office. Psychology of Women Quarterly 13(1), 77–85.

Sanbonmatsu, K. (2002). Gender stereotypes and vote choice. American Journal of Political Science, 46(1), 20–34.

Scena polityczna. Raport medialny. Październik 2015. Press Service Monitoring Mediów.

Semka, P. (2015). Niezniszczalny. Do Rzeczy, 44.

Siemińska, R. (2003). Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Staniszewski, M. (2015). Zmiana ma na imię wolność. Wprost, 43.

Turska-Kawa, A., & Olszanecka-Marmola, A. (2016). A woman in politics or politics in a woman? Perception of the female leaders of polish political parties in the context of the 2015 parliamentary election. Communication Today, 7 (2), 67–77.

Wawrowski, Ł. (2009). Zintegrowany model wyjaśniania” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych. W: M. Jeziński, M. Wincławska, & B. Brodzińska (red.), Płeć w życiu politycznym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wojciechowska, I. (2013). Spójność wizerunku w polityce. Humanites and Social Sciences, XVIII, 20 (3), 225–37.

Women in national parliaments. Inter-Parliamentary Union. http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (7.09.2017).


Published : 2017-12-20


BrzozaK. (2017). The image of women representing the world of politics in selected polish opinion weeklies during an parliamentary election campaign 2015 and Muted Group Theory. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6232

Katarzyna Brzoza  katarzyna.brzoza@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.