Satisfaction from the Actions of the Local Governments

Research Report


Abstract

In the article two main issues are depicted: the evaluation of activities of voyts, mayors and also the evaluation of local government activities. In a research conducted from the end of 2018 until the beginning of 2019 we decided to verify 3 hypotheses. First one was: confidence towards the local government results from positive evaluations of voyts and mayors activities. The results were compared with the data from previous research. The second hypothesis assumes, that positive evaluation of local government activities is not connected to the activities of single executive body, but is connected to how the whole system of local government works. Third one, however, assumes that local government on the level of voivodeship is rated lower than city (commune) government. Relatively high level of satisfaction about the activities of voyts and mayors, that were recorded in 2012 research not only remained but even increased. This is the factor that strengthens confidence in local government and favors their positive evaluation. Also voivodeship governments are positively evaluated by the surveyed, however, the level of satisfaction is lower than those of other local authorities.


Keywords

2018 local government election; local government; executive bodies of local government

Alberski, R. (2013). Zadowolenie z działalności wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast oraz ocena poziomu reprezentacji interesów przez władze samorządowe. Political Preferences, 6, 33–46.

Bober, J. et al. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

CBOS (60/2010). Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny. Komunikat z badań CBOS nr 60/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (18/2016). Zaufanie społeczne. Komunikat z badań CBOS nr 18/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (107/2017). Zasady demokracji i ich realizacja w Polsce. Komunikat z badań CBOS nr 107/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (121/2018). Oceny działalności instytucji publicznych. Raport z badań CBOS nr 121/2018. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Lisiakiewicz, R. (2015). Decentralizacja władzy państwowej i stan funkcjonowania samorządu terytorialnego. In: J. Kornaś, & Ł. Danel (eds.). Polski system polityczny z perspektywy 25 lat: wybrane problemy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Tocqueville, A. de (1976). O demokracji w Ameryce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tomaszewska-Hołub, B. (2015). Nadzieje, oczekiwania, dyskusje – wybory samorządowe 1990-2014. In: D. Plecka, & Z. Osmólska (eds.), Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014 (pp. 16–26). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Download

Published : 2020-01-28


AlberskiR. (2020). Satisfaction from the Actions of the Local Governments. Political Preferences, (25), 37-52. https://doi.org/10.31261/polpre.2019.25.37-52

Robert Paweł Alberski  robert.alberski@gmail.com
University of Wrocław, Poland  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3529-2106
All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).