Kontakt

Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Śląski/Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 11b/Bankowa st. number 11b, 40-007 Katowice
zpppips@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Michał Barański
Redaktor czasopisma
Uniwersytet Śląski w Katowicach
+48 696-155-711

Wsparcie techniczne