Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
ks. dr Wojciech Surmiak (WTl UŚ) - wojciech.surmiak@us.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
ks. dr hab. Damian Bednarski (WTl UŚ) - damian.bednarski@us.edu.pl
dr hab. Anna Maliszewska, prof. UŚ (WTl UŚ) - anna.maliszewska@us.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
ks. dr Wojciech Kamczyk (WTl UŚ) - wojciech.kamczyk@us.edu pl