Ważna informacja dla nowych użytkowników!

2023-10-19

Bardzo prosimy nowych użytkowników, zakładających konto w systemie OJS, o kontakt mailowy z sekretarzem redakcji, ks. dr. Wojciechem Kamczykiem (wojciech.kamczyk@us.edu.pl).

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne z podwyższoną punktacją MEN.

2023-07-20

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk otrzymał 40 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne na ministerialnej liście czasopism punktowanych

2021-12-01

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk znalazł się w w/w wykazie otrzymując 20 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!