Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne z podwyższoną punktacją MEN.

2023-07-20

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk otrzymał 40 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!