Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne na ministerialnej liście czasopism punktowanych

2021-12-01

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk znalazł się w w/w wykazie otrzymując 20 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!