Polityka prywatności czasopisma

Dane osobowe i adresowe wprowadzone do systemu są  używane wyłącznie dla potrzeb komunikacji wewnętrznej w ramach czasopisma i nie udostępnia się ich  osobom trzecim. Redakcja „Rany” nie wymaga od Autorów danych innych, niż te ujęte w formularzu rejestracyjnym, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu publikacji artykułu.