Dane osobowe i adresowe Autorów i Recenzentów wprowadzone do systemu będą używane wyłącznie dla potrzeb komunikacji wewnętrznej w ramach czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim.