Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2353-9658 (Online) DOI: 10.31261/GSS

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to międzynarodowy periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną. Czasopismo jest platformą dyskusji o regionach poprzemysłowych i pogranicza kulturowego.

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA TEKSTU do specjalnego numeru Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa

2023-05-16

Szanowni Państwo,

Zespół redakcyjny “Górnośląskich Studiów Socjologicznych” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego numeru na rok 2024. (http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/3841/description).

Roboczy tytuł tomu przewidzianego na rok 2024 brzmi: „Życie 3.0 - Przemysł 4.0 – Społeczeństwo 5.0. O współczesnych wyzwaniach społeczno-technologicznych”. Tom  redagowany będzie przez prof. dr hab. Małgorzatę Suchacką z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Abstrakty w języku polskim bądź angielskim (ok. 700 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać na adres redaktorki numeru Małgorzaty Suchackiej:

malgorzata.suchacka@us.edu.pl do dnia 30.06.2023 – jako temat wiadomości prosimy napisać: GSS2024. Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy.

Po wstępnej akceptacji abstraktów (do dnia 15 lipca 2023) czekamy na Państwa gotowe teksty. Autor powinien zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.

Termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji - 30 listopada 2023 roku. Manuskrypty mogą Państwo zgłaszać zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie gotowych manuskryptów za pośrednictwem platformy edytorskiej czasopisma zgodnie z przyjętymi zasadami edytorskimi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  Informacje dla autorów (us.edu.pl)

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa w bazach danych

2021-05-19

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wszystkie tomy po 2010 roku tomy dostępne są również w wersji elektronicznej.

Czasopismo dostępne jest również w wersji elektronicznej w Central and Eastern European Online Library.

Od 2016 roku Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa indeksowane są w bazie ERIH+.
MEiN
20