Zasady edytorskie

 1. Plik w formacie programu Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.
 2. Czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; przypisy dolne: 10 punktów, interlinia 1.
 3. Przypisy rzeczowe  na dole strony.
 4. Przypisy bibliograficzne  w wersji tzw. harwardzkiej; nazwisko autora/redaktora zapisujemy kapitalikami, np. (Szacki, 2002, p. 99)/(Szacki, 2002, pp. 99-100).
 5. Przy pierwszym przywołaniu danego autora w tekście podajemy jego pełne imię i nazwisko, potem już tylko samo nazwisko.
 6. Cytaty  w cudzysłowie o postaci „”; jako cudzysłów wewnętrzny (w obrębie cytatu) stosujemy tzw. cudzysłów niemiecki »…«. Cytaty dłuższe (powyżej 3 wersów) wyodrębniamy w osobnym akapicie (wcięcie od lewej: 1 cm), od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów, bez cudzysłowów.
 7. Zwroty obcojęzyczne zapisane powinny być kursywą.
 8. Bibliografia zamieszczana jest po tekście głównym, uporządkowana alfabetyczne od nazwiska (zapisanego kapitalikami) autora/redaktora, potem inicjał imienia i data wydania; przy kilku publikacjach tego samego autora najstarszą pozycję wymieniamy na pierwszym miejscu (a jeśli tytuły jednego autora ukazały się w tym samym roku, zaznaczamy to literowo: Autor, 2007a, Autor, 2007b).

W bibliografii podana powinna być nazwa wydawnictwa oraz używane następujące skróty: red. (redaktor), wyd. (wydanie), s. (strona), t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt).

Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach; tytuły książek, rozdziałów i artykułów zapisujemy kursywą (bez cudzysłowów).

Opis tekstów z bibliotek cyfrowych powinien zawierać pełną informację bibliograficzną oraz – w nawiasie kwadratowym, po zapowiedzi: online – adres biblioteki cyfrowej i datę dostępu.

Opis tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej powinien zawierać podstawowe dane bibliograficzne (trudną do ustalenia datę publikacji można zastąpić określeniem [online]) oraz – w nawiasie kwadratowym, po zapowiedzi: online – adres witryny internetowej i datę dostępu.

Przykłady opisu bibliograficznego (plik do pobrania).

Bourdieu P.   1985. “The Social Space and the Genesis of Groups”.  Theory  and    Society, Vol.    14,   Nr   6,  s. 

Chałasiński J., 1936: Emigracja jako zjawisko społeczne. „Przegląd Socjologiczny”, t. IV, z. 3-4, s. 495-501. https://sbc.org.pl/Content/279363/ii33338-1936-04-3_4.pdf [dostęp 20.02.2021].

Denzin N. K., 1990: Reinterpretacja metody biograficznej W socjologii: znaczenie a metoda W analizie biograficznej. Przeł. N. Nowakowska W: Metoda biograficzna W socjologii. Red. J. Włodarek, M. Ziółkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.

Kłoskowska A.,   1996: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa:  PWN.

Ossowski S.,   1967a: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. W:   Tenże: Dzieła.  T.   3. Warszawa: PWN.

Ossowski S.,   1967b: Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W:   Tenże: Dzieła. T.  3.  Warszawa: PWN

Thomas W.I., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

 1. Do artykułu dołączyć należy w osobnym pliku:
  • dane Autora wraz z numerem ORCID oraz notką biograficzną,
  • tytuł w języku artykułu, tytuł po angielsku (a jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo tytuł po polsku),
  • abstrakt i słowa klucze po angielsku oraz abstrakt w języku artykułu (jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo abstrakt po polsku).
  • teksty przesyłane są droga mailową na adres redakcji gss.redakcja@us.edu.pl
  • publikacja nie wiąże się z opłatą
 1. Po otrzymaniu recenzji Autor proszony jest o:
 • naniesienie uwag Recenzentów
 • przesłanie ostatecznej wersji artykułu
 • wypełnienie Oświadczenia Autora, w którym między innymi ustosunkowuje się do uwag recenzentów i wymienia wprowadzone zmiany