ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ МЕДИАКОНЦЕПТА (К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА МЕДИАОБРАЗА)Abstrakt

Artykuł poświęcony jest opisowi mechanizmów kształtowania obrazu medialnego.
Autorka proponuje metodę analizy opartą na najszerszym znaczeniu tego terminu,
która zakłada włączenie do korpusu badanego materiału tekstów nie tylko zaprojektowanych
przez profesjonalistów, ale też tych, które pojawiły się w przestrzeni
medialnej spontanicznie. Podstawową materią badawczą są memy internetowe,
które otrzymały we współczesnych badaniach lingwistycznych status podstawowej
jednostki strukturalnej przestrzeni medialnej. Korpus memów internetowych, które
reprezentują obraz medialny, jest traktowany jako hipertekst, co pozwala nie tylko
zidentyfikować i opisać różne aspekty reprezentowanego wizerunku medialnego, ale
także zrozumieć zasady strukturyzacji odpowiednich konceptów medialnych oraz
określić ich korelację z innymi fragmentami zbiorowej przestrzeni kognitywnej.


Pobierz


BiełowodskajaA. (1). ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ МЕДИАКОНЦЕПТА (К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА МЕДИАОБРАЗА). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5532

Anastasija Biełowodskaja  prz.rus@o2.pl