Об одном из способов воспроизводимости многословных единиц (на материале русского языка)Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie odtwarzalności jednostek wielowyrazowych poprzez umieszczanie ich na tzw. koszulkach z napisami. Na podstawie rosyjskojęzycznego materiału wyekscerpowanego z witryn firm internetowych specjalizujących się w produkcji i sprzedaży koszulek autor prezentuje przykłady użycia przysłów, powiedzeń, frazeologizmów oraz słów skrzydlatych, uwzględniając stopień ich modyfikacji.

Prezentowane frazemy omówiono również w odniesieniu do teorii aktów mowy, a w konkluzji autor proponuje, by w tym aspekcie badań mówić jedynie o potencjale illokucyjnym napisów na koszulkach, ponieważ rzeczywiste intencje nadawcy (użytkownika koszulki) nie są jednoznaczne.

 

 Opublikowane : 2019-04-20


Dembska, K. (2019). Об одном из способов воспроизводимости многословных единиц (на материале русского языка). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7142

Katarzyna Dembska  katjushka.d@wp.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0