«Счастливые люди». Образ художника в цикле очерков Юрия Домбровского ГонцыAbstrakt

„Szczęśliwi ludzie”. Obraz artysty w cyklu szkiców Jurija Dombrowskiego Гонцы

 

Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest obraz artysty w ujęciu Jurija Dombrowskiego. Pisarz uważał artystów i, szerzej, twórców kultury, za „ludzi szczęśliwych”. Szczęście dla artysty w jego pojęciu to posiadanie talentu, możliwość rozwoju, uczestnictwo w kulturze. Podjęta została także próba udowodnienia, że bohaterowie zbioru szkiców Гонцы są bliscy Dombrowskiemu jako artyście i człowiekowi ze względu na stosunek do sztuki, kultury i sposób postrzegania świata.

„Happy people”. The artist’s image in a series of sketches by Jurij Dombrowski Гонцы

 

A matter of reflection in this article is the artist’s image in Jurij Dombrowski’s perspective. The writer considered artists and, more broadly, the culture’s creators as “happy people”. In his point of view, the happiness for artists would be having talent, development opportunities and participation in the culture. Also attempt of proving that the characters in Гонцы essays collection are close to Dombrowski as an artist and human, given his attitude to art, culture and his worldview, has been made.


do uzupełnienia

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Knurowska, M. (2019). «Счастливые люди». Образ художника в цикле очерков Юрия Домбровского Гонцы. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7305

Monika Knurowska  monika.knurowska@up.krakow.pl
UO Kraków  Polska
dr, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka monografii На обочине”. Герой рассказов Людмилы Улицкой, Kraków 2015.


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0