Przedstawić nieprzedstawialne. "Przypowieści" Lwa Gomolickiego jako świadectwo ZagładyAbstrakt

Przedstawić nieprzedstawialne. Cykl Lwa Gomolickiego Przypowieści jako świadectwo Zagłady

W artykule podjęto próbę analizy i interpretacji cyklu wierszy Lwa Gomolickiego pt. Przypowieści. Cykl ten, napisany w latach 1942-1944 w okupowanej Warszawie, jest poetyckim zapisem okupacyjnego terroru i eksterminacji warszawskich Żydów. Gomolicki relacjonuje faszystowskie zbrodnie, jednocześnie widząc w nich przejaw całkowitego upadku człowieka i kultury, degradacji ładu etycznego i ontologicznego. Przypowieści należą do literatury Holocaustu, są efektem zetknięcia się Gomolickiego z tzw. doświadczeniem granicznym.


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Brzykcy, J. (2019). Przedstawić nieprzedstawialne. "Przypowieści" Lwa Gomolickiego jako świadectwo Zagłady. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7392

Jolanta Brzykcy  tomine@poczta.onet.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland 

JOLANTA BRZYKCY – doktor habilitowany, pracuje jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaczka poezji emigracji rosyjskiej, autorka artykułów o twórczości Iwana Bunina, Władysława Chodasiewicza, Galiny Kuzniecowej, Lwa Gomolickiego, Borisa Filippowa i in. Prace zwarte: Русская философская лирика на рубеже XIX и XX веков. Иван Бунин, Toruń 2003; Poezja emigracyjna Iwana Bunina (1920-1953), Toruń 2009; Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń 2015.

nr ORCID 0000-0001-9563-0723
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0