Власть — этика — экзистенция (замечания по поводу романа Петра Алешковского Крепость)Abstrakt

Władza — etyka — egzystenja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego Twierdza)

 

Wykorzystując metaforyczne konotacje terminologii wypracowanej na gruncie teorii postkolonialnej, autor przeprowadza analizę mechanizmów wewnętrznej kolonizacji rządzących światem powieści Piotra Aleszkowskiego Twierdza.

  

Power — ethics — existence (some comments on the novel Fortress by Piotr Aleshkovsky)

  

Using methaphorical connotations of therms elborated within a postcolonial theory the author analyzes mechanisms ruling in the world of the novel Fortress (Крепость) by Piotr Aleshkovsky.


Eagleton, T., Postkolonializm i „postkolonializm”, przeł. M.

Golinczak, J. Maciejczyk „Nowa Krytyka” nr 26–27 (2011).

Etkind, A., Wątki ofiarnicze, „ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura” 2015, nr 2.

Tłostanowa, M., Postsowieckość ≠ postkolonialność ≠ postimperialność, czyli co robić po końcu historii?, przeł. P. Fast, „Er(r)go” 2015, nr 2.

Алешковский, П., Крепость, Издательство АСТ, Москва 2015, http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14393300 (02.06.2018),

Богатырёва, И., Финальный побег (Петр Алешковский, „Крепость”), „Новый мир” 2016, nr 3, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2016/3/finalnyj-pobeg-pr.html (02.06.2018).

Жучкова, А., Мышь, увеличенная до размеров слона. „Крепость” П. Алешковского, „Вопросы литературы” 2017, nr 6, http://magazines.russ.ru/voplit/2017/6/mysh-uvelichennaya-do-razmerov-slona-pr.html (02.06.2018).

Кузьменков, А., Средняя температура по больнице, „Урал” 2017, nr 1, http://magazines.russ.ru/ural/2017/1/srednyaya-temperatura-po-bolnice-pr.html (02.06.2018).

Облинова, Д., Петр Алешковский, „Крепость”, „Звезда” 2016, nr 12, http://magazines.russ.ru/zvezda/2016/12/petr-aleshkovskij-krepost.html (02.06.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Fast, P. (2019). Власть — этика — экзистенция (замечания по поводу романа Петра Алешковского Крепость). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7518

Piotr Fast  piotr.fast@gmail.com
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0