Profesor Antoni SemczukAbstrakt

Wspomnienie o Profesorze Antonim Semczuku


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Wołodźko-Butkiewicz, A., & Wołodźko-Butkiewicz, A. (2019). Profesor Antoni Semczuk. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7628

Alicja Wołodźko-Butkiewicz 
Uniwersytet Warszawski  Polska

Emerytowana profesor zwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawczyni,
członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
W latach 2002–2012 dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka ponad dwustu publikacji naukowych oraz artykułów krytycznoliterackich i popularyzatorskich o literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, w tym monografii Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji (Warszawa 1995) i Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury (Warszawa 2004). Tłumaczka prozy rosyjskiej — m.in. Aleksandra Solżenicyna, Czyngiza Ajtmatowa, Anatolija Gładilina. Opracowała dwie czterotomowe edycje dzieł Michaiła Bułhakowa w Polsce. Nagrodzona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), nagrodą ZAIKS-u za przekłady literatury rosyjskiej na język polski (2008) i rosyjskim odznaczeniem państwowym „Medal Puszkina” za popularyzację kultury rosyjskiej w Polsce (2013).
Kontakt: atbwo@ids.pl
ORCID: 0000-0002-1848-1581


Alicja Wołodźko-Butkiewicz  ajwolodz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0