Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana


Abstrakt

Celem artykułu jest analiza powieści Generation P Wiktora Pielewina w kontekście teorii płynnej nowoczesności polskiego filozofa i socjologa Zygmunta Baumana. Zarówno rosyjski pisarz, jak i polski uczony wskazują na negatywne skutki wpływu nowoczesnej – niezwykle elastycznej, płynnej, wolnej od granic i warunków – cywilizacji komercyjnej na codzienne życie człowieka, jego mentalność, system wartości, samoidentyfikację i poczucie własnej wartości. Filozofia życia codziennego, oparta na apoteozie "drobnych działań" i dbałości o osobiste ideały jest zagrożona przez filozofię płynnej nowoczesności, głoszącą naśladownictwo idoli takich jak reklama i środki masowego przekazu.

 


Słowa kluczowe

Victor Pelevin; Codzienność; Bauman

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Żejmo, B. (2020). Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7803

Bożena Żejmo  bo.zena@poczta.onet.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Katedra Filologii Słowiańskiej  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2850-6308

Dr hab., Katedra Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Literaturoznawca, rusycystka i bułgarystka. Zainteresowania naukowe: etyka i literatura, transgresje w literaturze i kulturze, rosyjsko-bułgarskie związki literackie i kulturowe, rosyjska mentalność, literatura rosyjska XX-XXI wieku, pisarstwo Wsiewołoda Garszyna. Książki: "Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.–90.)" (Łódź 2000); "„Ponad stan”. Motywy transgresyjne w pisarstwie Jordana Jowkowa" (Toruń 2010); "Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna" (Toruń 2017). Kontakt: bozena.zejmo@umk.pl