Kontakt

Uniwersytet Śląski
Instytut Historii
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
email: sredniowieczepip@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Iwona Pietrzyk
Instytut Historii UŚ

Wsparcie techniczne