ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma „Średniowiecze Polskie i Powszechne” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Commitee on Publication Ethics). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/translations.