ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma „Średniowiecze Polskie i Powszechne” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Commitee on Publication Ethics). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=91