Zespół redakcyjnyRada Redakcyjna:

Redaktorzy naczelni:
prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach),mail: jerzy.sperka@us.edu.pl
dr hab. Bożena Czwojdrak prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mail:bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Członkowie Rady: dr hab. Jakub Morawiec prof. UŚ (Uniwersytet Śląsk w Katowicach), dr Katarzyna Niemczyk-Wiśniewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Karol Nabiałek(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Sekretarz: dr Maciej Woźny (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mail: maciej.wozny@us.edu.pl

Rada Naukowa:
doc. Mgr. Martin Čapský, PhD. (Univerzita Pardubice), dr hab. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), doc. Mgr. Petr Kozák, PhD. (Slezská univerzita v Opavě ), PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), dr hab. Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. UG Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), dr hab. Grischa Vercamer (Universität Passau), dr hab. prof. UW Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Leontij Wojtowycz (Львівський національний університет імені Івана Франка), dr Marek L. Wójcik (Uniwersytet Wrocławski)